Budowa dróg z plastiku?

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z metodami badań lepiszczy asfaltowych. Dodatkowy obszar zainteresowań to badania z zakresu reologii oraz właściwości niskotemperaturowych asfaltów. Ostatnim etapem będzie weryfikacja skuteczności działania nawierzchni ekologicznej podczas eksploatacji drogi na pełnowymiarowym odcinku testowym. Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą skuteczność przyjętych założeń, już w 2022 r. Na odcinku tym przez cały rok po jego wykonaniu prowadzone będą przez naukowców z PG testy skuteczności redukcji zanieczyszczeń przez nawierzchnię w czasie eksploatacji drogi.

Warstwa wiążąca nawierzchni – asfalt na zimno ma na celu przeniesienie naprężeń powstających podczas obciążenia nawierzchni do niższych warstw. Nawierzchnia drogowa to warstwa lub zespół warstw połączonych ze sobą. Służą one do przejmowania i rozkładania obciążeń ruchu drogowego na podłoże, zapewniając przy tym dogodne warunki do jazdy.

Rozwiązaniem problemu z rosnącą masą odpadów z tworzyw sztucznych może okazać się budowa dróg z plastiku. Swój przepis ma także wynalazca z Polski, który zapewnia, że takie rozwiązanie jest trwalsze i tańsze od tradycyjnej technologii.

W Budomexie korzystamy z najnowszych osiągnięć w branży oraz nowoczesnych maszyn i urządzeń, które pozwalają nam konkurować na rynku również pod względem ceny. Dlatego nasz asfalt na zimno udostępniany jest w atrakcyjnie niskich cenach. Ze względu na to, że opony samochodowe są wystawiane na działanie tych samych czynników atmosferycznych, co nawierzchnie drogowe – ich skład i właściwości sprawiają, że guma stanowi wydajny modyfikator asfaltu.

Co istotne, kolorowy asfalt i beton są też bardzo chętnie wykorzystywane przez architektów przy projektowaniu reprezentacyjnych obiektów miejskich i stref aktywnego wypoczynku. Obniżenie temperatury nawierzchni – nawierzchnie o jasnych kolorach odbijają większość promieniowania słonecznego. Poliuretanowa powłoka masy bitumiczne powierzchniowo zabezpiecza nawierzchnię i podnosi estetykę terenów sportowo-rekreacyjnych. Doskonale sprawdza się na ścieżkach rowerowych, kontrapasach, ścieżkach zdrowia, trasach dla rolkarzy i przy wyznaczaniu miejsc postojowych. Przed zastosowaniem należy zapoznać sięz kartą techniczną i kartą charakterystyki produktu.