Fireproject.pl – usługi ppoż

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku, w kontekście ochrony przeciwpożarowej wymaga uzyskania m.in. pozytywnego stanowiska właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. 

Nawet najlepiej opracowany projekt, powinien być weryfikowany podczas wykonywania prac budowlanych. Pojawiają się różne problemy, powodujące konieczność ponownej analizy i wprowadzenia ewentualnych korekt, mających często wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej. Dlatego usprawnienie tego procesu i odnalezienie optymalnego sposobu rozwiązania danego problemu może zostać osiągnięte poprzez nadzór wykonawczy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
Dopiero tak kompleksowe podejście do zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej, gwarantuje sprawne przejście procesu budowlanego od projektu budowlanego poprzez wykonawstwo, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.